01020304logo

CUBILE jest branżowym biurem inżyniersko-konsultingowym, specjalizującym się w przygotowaniu, prowadzeniu oraz nadzorze prac przy realizacji obiektów budowlanych.

Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji począwszy od uzyskania warunków, opracowania projektu budowlanego razem z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę, poprzez sprawowanie nadzoru inwestorskiego , aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W spektrum usług świadczonych przez naszą firmę jest również sprawowanie funkcji inwestora zastępczego wraz z pełnym rozliczeniem kosztów budowy (kompleksowa obsługa inwestycji). W imieniu inwestora przygotowujemy i prowadzimy przetargi oraz organizujemy proces wyłaniania dostawców. Ponadto wykonujemy ekspertyzy inżynierskie z zakresu budownictwa oraz kompleksowe przeglądy okresowe.

Współpracujemy z doświadczonym, wysoko wykwalifikowanym personelem technicznym w różnych specjalnościach, w tym m.in.: technologicznej, architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej, instalacyjno- sanitarnej, itd.

Zapewniamy naszym Klientom coś więcej niż jedynie opracowanie dokumentacji projektowej. Naszą misją jest pomoc klientom w zdefiniowaniu potrzeb oraz zrealizowaniu zamierzeń inwestycyjnych przez techniczną doskonałość naszych usług świadczonych na najwyższym poziomie oraz sprawną organizację działań i indywidualne podejście do każdego projektu.